قرمز سبز آبي خاکستري
شخص راستگو با راستگويي خود، سه چيز را بهدست مي آورد : اعتماد، دوستي و شكوه [در دل ها] . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت