پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  قطرخود را نجات داد!
کشور قطر به خاطر نفت و گاز فراوان، مورد طمع بزرگترين قدرت هاي دنيا است. اين کشور بارها از سوي عربستان، مورد تجاوز قرار گرفته و هنوز هم، اختلاف مرزي آن با عربستان حل نشده. گاهي قطر براي رهايي از يوغ عربستان، به انگليس و گاهي هم به مصر پناه مي اورده است. ولي اکنون راه ديگري را بر گزيده: و آن استقلال از همه اينها است.
  پُک زدن هاي حرفه اي به سيگار، قدم هاي محکم به سمت
چند سالي است که قبح استعمال سيگار و قليان در دختران ايراني و حتي خانواده هاي آنها شکسته شده است،: اين روزها شاهد افزايش استعمال دخانيات در بين زنان و دختران ايراني هستيم. استعمالي که از نظر رفتارشناسي يک نوع رفتار نمايشي تلقي مي شود که ناشي از کمبود اعتماد در اين افراد است.
  خيانت رئيس جمهور به حق الناس!
راي اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامي، رئيس جمهوري در لباس مقدس روحانيت رکورد بي سابقه تقلب وتخلف در برگزاري انتخابات رياست جمهوري 96 را براي خود ثبت کرد و لذا آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان به برخي ار ابعاد متخلفين دولتي، در 4 خرداد اشاره کرده. پس بايد با متخلفين، برخورد قانوني صورت گيرد.
  هشدار: تکرار نادان پنداري رهبر مسلمين!
رئيس جمهور تازگي در مصاحبه گفته "در مورد 2030 گزارش هايي به رهبري داده بودند که ايشان را نگران کرده بود و وزير ارشاد و آموزش و پرورش و علوم نامه اي نوشتند و ايشان را از نگراني درآوردند!. بنده هم در چند سخنراني اعلام کردم و ايشان را از نگراني درآوردم !
  ما نمي پذيريم و کن لم يکن است؟!
ظاهرا جناب حسن روحاني به ساديسم دروغگويي دچار است!، زيرا در همين مصاحبه (مورخ 1 خرداد 96) امضاء سند 2030 را منکر شده و ضمن کن لم يکن دانستن آن، مي گويد: «مي‌خواستند بگويند سند 2030 عليه دين مردم است، سندي که نه ما نه هيچ کشوري آن را امضا نکرده است.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003